כיור חרס עליון קונצטו
כיור חרס עליון פרפקטו
כיור חרס עליון סלקטד

כיור חרס עליון ורטיגו