כיור חרס עליון קונצטו
כיור חרס עליון פרפקטו
כיור חרס עליון סלקטד

ברז מטבח מונה
ברז מטבח נשלף שני מצבים
ברז מטבח פיקאסו